วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เดือนมกราคม2551

สัปดาห์ที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2552
หยุดปีใหม่
สัปดาห์ที่ 2
วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.พานักเรียนไปเเข่งทำชั้นที่ จ.สุพรรณบุรี
วันอังคารที่ 6 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.พานักเรียนไปเเข่งเดินสายไฟที่ จ.สุพรรณบุรี
วันพุธที่ 7 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.ออกเเบบปกเเฟ้มงาน
กิจกรรมพิเศษของโรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.กลับไปทำเรื่องจบที่มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.ถ่ายภาพกิจกรรมวันเด็กหน้าเสาธง
สัปดาห์ที่ 3
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.ตั้งเครื่องเสียงจอฉายบนหอประชุม
เพื่อเเนะเเนวการเรียนต่อของนักเรียนชั้นม.3
วันอังคารที่ 13 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.ค้นหาภาพอุปกรณ์การเดินสายไฟ
ทางเน็ตเพื่อนำมาประกอบการสอน
วันพุธที่ 14 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.จัดบอร์ดกิจกรรมเเข่งขันทักษะ
ที่ไปเเข่งมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น. ถ่ายภาพอาหาร เเละตกเเต่งภาพ
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.ทำพิธีวันครู
สัปดาห์ที่ 4
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.ถ่ายภาพอุปกรณ์ช่าง
.......เวลา 13.00น.ตกเเต่งภาพที่ถ่าย
วันอังคารที่ 20 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.เเก้ไขหนังสืองานช่างพื้นฐาน
วันพุธที่ 21 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.เเก้ไขหนังสืองานช่างพื้นฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.เเก้ไขหนังสืองานช่างพื้นฐาน
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.เเก้ไขหนังสืองานช่างพื้นฐาน
สัปดาห์ที่ 5
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์บนหอประชุม
วันอังคารที่ 27 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.ลงไดร์เวอร์เครื่องปริ้นของหมวดภาษาไทย
วันพุธที่ 28 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.เเก้ไขรูปภาพในหนังสืองานช่าง
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.เเก้ไขรูปภาพในหนังสืองานช่าง
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552
.......เวลา 08.30น.พานักเรียนชั้น ม.2 ไปเข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายหลวงบ้านไร่

ไม่มีความคิดเห็น: